tirsdag 16. desember 2008

Filmvisning i bushen


Filmvisning i Chumvi, Pokot

Under oppholdet i Pokot var vi så heldige at vi fikk være med ut i bushen å vise film opptil flere ganger. Noen nasjonale evangelister reiser rundt med et bensinaggregat, en prosjektor, to høytalere og et laken.
Lakenet blir hengt opp i et tre, og utstyret blir rigget opp. Deretter blir det spilt av noen kristne musikkvideoer for å tiltrekke seg folk, og så starter filmen. Som regel vises en film om Jesu liv, som varer i 2,5 timer. En av evangelistene sitter gjennom hele filmen og oversetter. Selv om de har sitt filmen ufattelig mange ganger, så prøver de å vise den så ofte de har muligheten til det.

En gang i midten av filmen blir den stoppet, så blir det holdt en andakt, og kanskje noe sang.

Det er veldig mange afrikanere som forteller om at hele deres omvendelse begynte med at Jesus - filmen ble vist i bygda deres. Filmen forandret hele livene deres. Når de begynte å forandre sin levemåte, så ble deres liv et vitnesbyrd for de andre i bygda, og flere ble kristne.

Ingen kommentarer: